Oferta


Wykonawstwo

 • kompleksowa realizacja inwestycji:
  • Firmy - roboty drogowe, ogrodzenia przemysłowe;
  • Klienci indywidualni - roboty drogowe, kanalizacja zewnętrzna, ogrodzenia, tarasy;
 • usługi brukarskie,
 • zjazdy indywidualne i publiczne,
 • opinie i doradztwo techniczne.

Projektowanie

 • opracowanie dokumentacji technicznej (koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze),
 • uzyskiwanie przewidzianych prawem warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji,
 • kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
 • nadzory autorskie.

Obsługa procesu inwestycyjnego

 • realizacja inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj",
 • nadzory budowlane – pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej (zapytania ofertowego),
 • przeprowadzenie procedury zajęcia pasa drogowego,
 • inwentaryzacje.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta gwarantujemy rzetelną realizację projektów zgodnie z przekazanymi wytycznymi, zasadami funkcjonalności i ekonomii. W oparciu o posiadaną wiedzę techniczną i doświadczenie zapewniamy optymalny i kompleksowy dobór rozwiązań ze względu na cel, któremu mają służyć.

Poszerzamy na bieżąco wachlarz naszych usług, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Jeśli nie znaleźli Państwo interesującej Was usługi z zakresu budownictwa, zapraszamy do kontaktu.