O nas


Firma AMPA została założona w 2015 roku przez mgr. inż. Artura Ampulskiego i powstała na fundamentach ponad 10 letniego doświadczenia zawodowego Właściciela. Umiejętności nabyte podczas pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych (od asystenta projektanta i inżyniera budowy, poprzez projektanta, kierownika, aż po specjalistę ds. realizacji inwestycji budowlanych), pozwoliły szczegółowo poznać i zrozumieć każdy etap przedsięwzięcia inwestycyjnego. A co najważniejsze zaowocowały możliwością przedstawienia kompleksowej oferty, zakładającej maksymalne wykorzystanie potencjału projektowo-wykonawczego, przy jednoczesnym minimalnym zaangażowaniu Inwestora.


Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dysponującą uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Współpracujemy z szeregiem specjalistycznych firm branżowych oraz wiodącymi dostawcami materiałów dzięki czemu sprostać możemy złożonym zadaniom z zakresu projektowania, jak i wykonawstwa.


Adresatami usług są nie tylko organy administracji publicznej, ale także firmy i osoby prywatne. Stworzenie tak szerokiej oferty, możliwe było dzięki oparciu działalności na rzetelności oraz uczciwości, a także estetyce, funkcjonalności i trwałości proponowanych rozwiązań. Jesteśmy dumni, że mogą Państwo na co dzień korzystać z owoców naszej pracy poprzez użytkowanie dróg, ulic, parkingów, placów, chodników, ścieżek rowerowych czy własnych podwórek.